contidos
Contidos
A GRAN ENCICLOPEDIA GALEGA Os apéndices "Xeografía de Galiza" Os apéndices "Natureza de Galiza"
Recorre todas as áreas do coñecemento de Galiza (bioloxía, xeoloxía, xeografía, lingüística, sociedade, política, economía, novas tecnoloxías, etcétera), un adianto nos saberes sobre o ser e a posibilidade do país, unha obra de esperanza e xuventude, aberta a todos os quefaceres «e non monumento funerario de cinzas mortas» [Otero Pedrayo]. A GEG ofrece tamén unha completa visión da ciencia, da arte, das letras e da cultura galega en xeral. Integra unha abundante e complexa información sobre a vida do país en todos os seus aspectos. Á parte da nova sumaria, recóllense verdadeiros tratados monográficos relativos a temas de substancial interese. Afondan nas seguintes áreas: viaxes, xeomorfoloxía, poboación e acción xeodemográfica, xeografía económica e espazo urbano. Analizan o estadio galego, diverso e contrastado, froito dunha natureza en continuo proceso de transformación e dunha sociedade desigual na que sobreviven vellas estruturas orixinándose outras completamente novas. Sobre unha natureza en continuo cambio e a través dunha sociedade dinámica xurdiu a ampla gama de paisaxes que se suceden dende o litoral ata as serras. Para que entre polos ollos, máis de dúas mil fotos a toda cor, mapas, figuras, deseños e outro material gráfico complementan a máis moderna e actualizada síntese da Xeografía de Galiza en todas as súas vertentes (física, demográfica, económica ou humana). Fundamentan a natureza galega (bioloxía mariña, flora, vexetación e zooloxía) a través dun extenso traballo desenvolvido polos máis salientables expertos en bioloxía adscritos ás universidades do país. A vida mariña e terrestre, coas súas singularidades, metodoloxía e fundamentos de orixe, contrasta coa flora e vexetación da xeografía galega, tanto allea coma autóctona, na que se desenvolveron e aínda sobreviven distintas especies que configuran a singularidade animal e vexetal. A análise, mesmo, sobre o comportamento humano respecto á natureza e sobre os coidados daquelas áreas de especial protección, debe orixinar un cambio para que non desaparezan algunhas das comunidades que viven no noso ambiente e que se achan en perigo de extinción.
Rúa Pousadoira 6-B - 15659 - Cambre (A Coruña)    Tel.: +34 981 217 084 / +34 881 918 846    editorial@granenciclopediagalega.com