enlaces
Ligazóns

Fundación Otero Pedraio

www.fundacionoteropedrayo.org

Consello da Cultura Galega

www.consellodacultura.org

Instituto da Lingua Galega (ILGA)

http://ilg.usc.es

Xunta de Galicia

www.xunta.es

Fundación Castelao

www.fundacioncastelao.gal

Centro Ramón Piñeiro

http://www.cirp.es/

F. Alexandre Bóveda

www.alexandreboveda.org

Fundación Barrié

www.fundacionbarrie.org

Rúa Pousadoira 6-B - 15659 - Cambre (A Coruña)    Tel.: +34 981 217 084 / +34 881 918 846    editorial@granenciclopediagalega.com