contidos
Consellos
Ramón Otero Pedrayo, insigne mestre das Letras Galegas, foi o primeiro director da GEG, que impulsou e asentou as bases do que logo sería esta obra. Ao seu carón traballou un grande equipo de colaboradores (os máis prestixiosos especialistas en cada xénero do coñecemento).

Director-fundador

 • Ramón Otero Pedrayo

Director de redacción

 • Xosé Mariño Rodríguez

Consello Consultivo

 • Dámaso Alonso
 • Manuel Blanco Tobío
 • Xosé María Castroviejo
 • Álvaro Cunqueiro
 • Xosé Filgueira Valverde
 • Álvaro Gil Varela
 • Carlos Martínez Barbeito
 • Sebastián Martínez-Risco e Macías
 • Ramón Piñeiro
 • Luis Seaone
 • Alberte Vilanova Rodríguez

Directores de sección

 • Xosé Manuel Beiras (economía)
 • Antón Bonet Correa (arte)
 • Ricardo Carballo Calero (literatura)
 • Antón Eiras Roel (historia moderna e contemporánea)
 • Antón Fraguas Fraguas (etnografía)
 • Manuel Carlos García Sabell (medicina)
 • Isidro Parga Pondal (xeoloxía)
 • Xosé Luís Pensado (lingüística)
 • Augusto Pérez Alberti (xeormoloxía)
 • Francisco Xavier Río Barja (xeografía)
 • André Torres Queiruga (relixión)

Comité coordinador

 • Xesús Alonso Montero
 • Francisco Fernández del Riego
 • Basilio Losada Castro


Como exemplo de contribución na GEG dos máis salientables especialistas, os apéndices temáticos foron coordinados por Xesús Domínguez Conde, profesor do departamento de Zooloxía da Universidade de Compostela, coa colaboración das seguintes autoridades académicas.
 • Anxo Guerra Sierra Consello Superior de Investigacións Científicas, Instituto de Ivestigacións Mariñas, Vigo
 • Antón Figueras Huerta Consello Superior de Investigacións Científicas, Instituto de Investigacións Mariñas, Vigo
 • María Luisa Buide del Real Departamento de Botánica, Facultade de Farmacia, Universidade de Compostela
 • Xesús Domínguez Conde Facultade de Bioloxía, Universidade de Compostela
 • Marta Vidal Malde Facultade de Bioloxía, Universidade de Compostela
 • Xosé Castillejo Murillo Facultade de Bioloxía, Universidade de Compostela
 • Xavier Iglesias Piñeiro Facultade de Bioloxia, Universidade de Compostela
 • Eulalia Eiroa Vázquez Facultade de Bioloxia, Universidade de Compostela
 • María Xosefa Lombardego Díaz Escola Politécnica Superior, Dpto. de Producción Vexetal, Universidade de Compostela
 • Henrique Rego Vale Facultade de Bioloxía, Universidad de Compostel
 • María Xosé Servia García Facultade de Bioloxia, Universidade de Compostela
 • Pedro Galán Regalado Facultade de Ciencias, Universidade da Coruña
 • Felipe Bárcena Varela de Limia Facultade de Farmacia, Universidade de Compostela
 • Roberto Hermida Lorenzo Facultade de Farmacia, Universidade de Compostela
Rúa Álvaro Cunqueiro, 2 - 12ºC - 15008 - A Coruña    Tel.: +34 981 217 084 / +34 981 169 220    Fax: +34 981 169 253    editorial@granenciclopediagalega.com